7 kroků proti stařeckým skvrnám a nadměrné pigmentaci

7 kroků proti stařeckým skvrnám a nadměrné pigmentaci
Rubrika: Problémy s pletí 13.04.2019
tisk

Hyperpigmentace a stařecké skvrny se mnohdy jeví jako nevyhnutelná součást rostoucího věku. Díky pokrokům ve vědě však již nyní přesně víme, jak se pigmentace formují, a díky tomu víme, jakým způsobem jejich vzniku zabránit. Cílená péče by měla obsahovat 7 základních kroků.

Kůže je největší tělesný orgán, proto také její zdraví a (zdravý) vzhled mnohdy určují, jak nás okolí vnímá. Jak prokázala nejedna studie, nestejnoměrný barevný tón pleti a nadměrná pigmentace může být zdrojem depresí a emočního nepohodlí u postižených jedinců, a jejich negativnějšího vnímání okolím.

Nedědičná nadměrná pigmentace je velmi častým problémem, který mnoho lidí řeší návštěvou dermatologických ordinací a podstupováním odborných procedur, které mají tmavé skvrny na kůži redukovat. Nejčastěji stojí za jejich vznikem nadměrné vystavování pleti ultrafialovému záření, následně faktory hormonální, případně zánětlivé procesy v kůži. Vedle dermokosmetických procedur však mohou od hyperpigmentace ulevit také topicky aplikované produkty.

Může za to slunce. A melanin!

Za pigmentaci je zodpovědné kožní barvivo melanin. Jeho základní funkcí je ochránit pleť před poškozením UV paprsky, kdy před nimi chrání jádra kožních buněk. Melanin produkují specializované kožní buňky melanocyty v bazální vrstvě epidermis. Ty ve své cytoplazmě obsahují granule zvané melanozomy obsahující melanin, který v případě potřeby, tedy po osvitu ultrafialovým zářením, mohou transportovat do přilehlých kožních buněk keratinocytů, aby je před poškozením paprsky chránil. Produkci melaninu ovlivňuje nejen UV záření, ale také hormony, které melanocyty stimulují k aktivitě.

Do hloubky si můžete o tématu počíst v tomto článku:

Hyperpigmentace vás zbaví oxyresveratrol. Šanci dejte také vitamínu C Hyperpigmentace vás zbaví oxyresveratrol. Šanci dejte také vitamínu C Nadměrná pigmentace je prevít. Jak se na pleti jednou objeví, je dost těžké se jí zbavit. Klíčová je v jejím vzniku prevence, tedy důsledná ochrana před ultrafialovým zářením. Když už ale tmavé skvrny na pleti máte, prevence není dostačující a je třeba přistoupit k akčnímu plánu.

My se však pro dnešek spokojíme s tím, že na vině je hlavně enzym tyrozináza, glykoprotein obsahující měď, který urychluje hydroxylaci aminokyseliny L-tyrozinu, což má za následek tvorbu eumelaninu, tmavě hnědého typu melaninu zodpovědného za tmavé skvrny na kůži.

Inhibice aktivity tyrozinázy je proto jednou z účinných cest, jak tvorbě nadměrné pigmentace zabránit. Celkově je však taktik, které by vás v souvislosti s hyperpigmentací měly zajímat, sedm.

1. Zabránění pohybu aminokyseliny tyrosinu

Jelikož je tyrosin stavebním kamenem melaninu, když zabráníme jeho vstupu do melanocytu, nedojde k jeho přeměně na pigment. Důležitou aktivní látkou je v tomto ohledu leucin. Ten je totiž konkurencí tyrosinu a sám vstupuje do melanocytů, čímž redukuje množství tyrosinu v nich. Díky tomu podporuje zesvětlení pleti a redukci pigmentace.

2. Zastavení syntézy enzymu tyrozináza

Některé aktivní látky dokáží zabránit biosyntéze enzymu tyrozinázy, a tím pádem snižují produkci melaninu. Jedná se o přírodní extrakty, které ovlivňují mitrochondriální RNA tyrozinázy na úrovni genetické transkripce. Čím méně je enzymu tyrozinázy, tím méně tyrosinu se může přeměnit na melanin.

Jaké látky pozastavují syntézu tohoto enzymu? Třeba acetyl glycyl beta-alanin a tetrapeptid-30. První zmiňovaný peptid inhibuje transport melaninu a brání vzniku tyrozinázy, kdy snižuje její genovou expresi. Druhý peptid, tetrapeptid-30 byl přímo vyvinutý k tomu, aby podobným mechanismem zesvětloval pleť. Navíc působí protizánětlivě, čímž ještě více snižuje riziko vzniku pigmentací.

3. Inhibice aktivity enzymu tyrozináza

Tyrozináza je základní enzym zodpovědný za tvorbu melaninu. Dojde-li však k zablokování aktivní části této molekuly, nemůže dojít k přeměně tyrosinu na melanin. Postará se o to aktivní látka oxyresveratrol, která je dokonce 32x účinnější v inhibici tyrozinázy než běžně používaná kyselina kójová.

Také ethylovaná kyselina L-askorbová a extrakt z kořene kurkumy vykazují podobný účinek. Inhibice tyrozinázy je přitom nejběžnějším mechanismem zesvětlení pleti. Většina inhibitorů tohoto enzymu má však pouze dočasný účinek, působí tedy pouze po dobu jejich aktivní aplikace. Po ukončení aplikace se tyrozináza navrací zpět k aktivitě, a tím pádem dochází k další tvorbě pigmentací.

Oxyresveratrol je přírodní látkou, která se vyskytuje například v plodech moruší nebo limonie nakyslé. Ethylovaná kyselina L-askorbová rozjasňuje pleť tím, že brání vzniku pigmentací. Inhibuje syntézu melaninu tím, že brání fungování tyrozinázy, kdy blokuje měďnatou část tohoto enzymu, který pak nemůže utvářet melanin. Melanogenezi brání také svým antioxidačním působením, volné radikály totiž přímo ovlivňují syntézu melaninu tím, že oxidují aminokyselinu tyrosin, která tím spouští produkci kožního pigmentu.

Extrakt z kořeně kurkumy pochází z rostliny kurkumovníku (Curcuma longa), samotná účinná látka se nazývá tetrahydrodiferuloylmethan. Tento výjimečný zesvětlovač a rozjasňovač pleti opět inhibuje aktivitu enzymu tyrozináza, podobně jako kyselina kójová. Stejně jako kyselina askorbová je také tetrahydrodiferuloylmethan významný antioxidant, což ještě více přispívá k jeho zesvětlujícímu účinku.

4. Podpora degradace tyrozinázy

Čím je enzymu tyrozináza méně, tím se snižuje syntéza melaninu. Endogenní proteolytický rozpad tyrozinázy stimuluje mastná kyselina ethyl linoleát.

5. Zabránění přesunu melaninu do kožních buněk

Jakmile se melanin zformuje, musí se přesunout ze svých mateřských buněk melanocytů do „běžných“ kožních buněk, kde je příčinou jejich ztmavení a nadměrné pigmentace. K její redukci dochází, když se tomuto transferu zabrání.

Jakými látkami? Účinný je třeba alpha glucosyl hesperidin, díky němuž se jednotky melaninu připojí k sobě, což zhoršuje jejich transport dendrity do buněk kůže keratinocytů. Také peptid acetyl glycyl beta-alanin snižuje transport melaninu do keratinocytů.

6. Zabránění modifikace tyrozinázy

Modifikace tyrozinázy napomáhá její stabilizaci a navyšuje její afinitu k syntéze melaninu. Glutathion však tuto modifikaci snižuje, čím zhoršuje stabilitu tohoto enzymu, a tím pádem redukuje také tvorbu melaninu. Tento peptid a silný antioxidant se přirozeně vyskytuje v lidském těle, jeho hladina v kůži je však příliš nízká na to, aby přinášela v odstranění pigmentací viditelné výsledky. Proto je vhodné dodat jej pleti topicky.

7. Antioxidace

Snížení množství reaktivních druhů kyslíku (volných radikálů) intracelulárními či extracelulárními antioxidanty působí preventivně proti nepřímé aktivaci cyklu melanogeneze tím, že brání oxidaci aminokyseliny tyrosinu. Díky tomu může dojít k omezení produkce melaninu.

Poškození kůže UV paprsky naopak zvyšuje mezibuněčnou komunikaci mezi melanocyty a keratinocyty, a tím pádem usnadňuje transport melaninu mezi těmito dvěma typy buněk, čímž zhorčuje projevy hyperpigmentace. Spolehněte se proto na antioxidanty, jako je oxyresveratrol, glutathion nebo ethylovaná kyselina L-askorbová v topické aplikaci.

Všechny zmiňované aktivní látky najdete v séru určeném produkci nadměrné pigmentace a stařeckých skvrn White Balance Brightening Serum.

Konec článku