Volné radikály

Vysoce reaktivní částice

Volné radikály jsou reaktivní částice vznikající jako vedlejší produkt látkové výměny přímo v našem organismu - ať už kvůli znečištěnému ovzduší, stresu či špatné stravě. Jsou to právě volné radikály, které stojí na počátku mnoha vážných onemocnění včetně nádorových, kardiovaskulárních, plicních a imunitních. Kromě toho se podílí na urychlování stárnutí organismu.

Chybějící elektron je příčina problému

Pokud se na volné radikály podíváme z chemického hlediska, jedná se o částice, kterým chybí jeden elektron. Jsou proto chemicky nestabilní a snaží se chybějící elektron získat. Během tohoto procesu jej "ukradnou" z nejbližší částice. Z ní se ovšem v tom okažiku stává také volný radikál, který se opět snaží získat svůj chybějící elektron. Během této řetězové reakce dochází v organismu k poškozování buněčných struktur, membrán, proteinů a dalších prvků, ale především se mění dědičné bílkoviny DNA. Dochází k oslabení imunitního systému a zrychlenému stárnutí buněk, potažmo chátrání celého lidského organismu. Proto je třeba učinit přehnané aktivitě volných radikálů přítrž antioxidanty!

Abychom nepůsobili zaujatě, je třeba zmínit i nesporné pozitivní účinky volných radikálů na organismus. V imunitním systému napomáhají při eliminaci různých virů a bakterií. Jejich nebezpečí spočívá v tom, že se jich někdy v organismu objeví nadměrné množství.