Pravidla soutěží

Uživatel je povinnen uvést pravdivé údaje u povinných polí.

Medaprex.cz si vyhrazuje právo jakoukoli registraci do soutěže zrušit, má-li k tomuto kroku závažné důvody. Zejména se jedná o případy, kdy uživatel nebo uživatelka poruší některé z ustanoveých pravidel soutěží. 
Údaje nashromážděné na portálu Medaprex.cz a Vaše osobní údaje jsou zabezpečeny po dobu účelu jejich využití a chráněny proti zneužití. 
Soutěžící nesmí robotů či skriptů, ani nesmí používat více emailových adres pro zvýšení šance na výhru. 
Takovéto zjištění může vést k odebrání případné výhry.

Uživatel(ka) vyslovuje souhlas se zasíláním e-mailů do emailové schránky, kterou uvedla v rámci soutěže. Zasílaný e-mail může mít informační nebo reklamní charakter. Medaprex.cz má právo zasílat na e-mailové adresy uvedené při registraci vlastní obchodní sdělení. Takto zaslaný e-mail splňuje veškeré podmínky Zákona o regulaci reklamy č. 138/2002 Sb. a Zákona o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb, a nelze jej považovat za nevyžádanou reklamu - spam. Přijetím takovéto zprávy se uživatel(ka) k ničemu nezavazuje. 

Zažádá-li soutěžící písemnou formou (emailem či soukromou zprávou) o vymazání emailu z databáze, zaniká ji spolu s vymazáním také právní nárok na výhry v soutěžích.

Všeobecné podmínky soutěžení na Medaprex.cz mohou být aktualizovány či měněny bez upozornění. Je odpovědností uživatelů - soutěžících, číst tato pravidla při každé soutěži. Výše uvedené Všeobecné podmínky jsou platné od 1. srpna 2012. 

Tato pravidla soutěží jsou připravena v souladu s právními předpisy České republiky. Případné výhrady podléhají Občanskému zákoníku České republiky.